List/Grid

Giáo dục Subscribe to Giáo dục

Bàn đổi mới chương trình, SGK phổ thông

Bàn đổi mới chương trình, SGK phổ thông

Đề án Đổi mới chương trình, SGK phổ thông sau năm 2015 được các giảng viên, chuyên gia và nhà quản lí cao cấp VN và Đan Mạch đưa ra “mổ xẻ” trong 3 ngày (10-12/12). Ngay trong ngày khai mạc, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước lo ngại… chi tiết »

Tìm lời giải cho giáo dục phổ thông

Tìm lời giải cho giáo dục phổ thông

Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 vừa được đưa ra đã gặp không ít lo ngại về tính khả thi từ các chuyên gia giáo dục Một cuộc hội thảo quốc tế về xây dựng và phát triển chương trình giáo dục… chi tiết »

Bộ GD&ĐT cảnh báo về đào tạo có yếu tố nước ngoài

Bộ GD&ĐT cảnh báo về đào tạo có yếu tố nước ngoài

Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa ra khuyến cáo học viên cẩn trọng khi quyết định theo học những chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Học viên nên cẩn trọng khi quyết định theo học những chương trình đào tạo có… chi tiết »

Tự chủ giáo dục ĐH Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

Tự chủ giáo dục ĐH Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế

Tăng quyền tự chủ cho các trường đại học là xu hướng tất yếu để giáo dục đại học Việt Nam dần tháo gỡ được những rào cản về cơ chế và phát triển, bắt kịp trình độ của khu vực cũng như thế giới. Bộ GD-ĐT đã giao thí… chi tiết »