List/Grid

Tag Archives: đào tạo

Bộ GD&ĐT cảnh báo về đào tạo có yếu tố nước ngoài

Bộ GD&ĐT cảnh báo về đào tạo có yếu tố nước ngoài

Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa ra khuyến cáo học viên cẩn trọng khi quyết định theo học những chương trình đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Học viên nên cẩn trọng khi quyết định theo học những chương trình đào tạo có… chi tiết »