List/Grid

Tag Archives: học vật lý

Tự làm chủ môn lý hiệu quả nhất

Tự làm chủ môn lý hiệu quả nhất

Đối với một số học sinh, môn lý rất khó để học tốt. Nhưng đối với tôi, môn lý rất thú vị. Cũng đã đạt được nhiều thành tích tốt với môn này như học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia, tôi muốn chia sẻ với… chi tiết »