List/Grid

Tag Archives: luật visa

Thêm một chính sách từ du học Australia

Thêm một chính sách từ du học Australia

Sau những chuỗi thay đổi về luật visa du học Australia như: Không cần chứng minh tài chính, giảm thiểu các thủ tục rườm rà như miễn dán nhãn thị thực (visa), sinh viên được đi làm thêm linh hoạt hơn (40 giờ cho 2 tuần) và được ở lại… chi tiết »