List/Grid

Tag Archives: M.Gorki

Bài văn mẫu: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”-M.Gorki

Bài văn mẫu: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”-M.Gorki

Từ một cậu bé mồ côi,thất học,Alesei Peshkov đã vươn lên trở thành M.Gorki-nhà văn bậc thầy của giai cấp vô sản,con người được nhân dân thế giới kính trọng vì một vốn hiểu biết văn hóa vừa rộng lớn vừa sâu sắc.Nhờ đâu ? Nhờ một nghị lực sống… chi tiết »