List/Grid

Tag Archives: nghe giảng

Nghe Giảng Nhưng Không Ghi Bài Liệu Có Hiệu Quả?

Nghe Giảng Nhưng Không Ghi Bài Liệu Có Hiệu Quả?

Bạn là một học sinh, một người luôn gặp khó khăn trong việc nhớ những bài học dài lê thê, sợ những giây phút thầy cô mở sổ điểm ra. Bạn không nhớ được bài hay vì bài dài nên chẳng thèm học. Điền này ảnh hưởng xấu đến kết… chi tiết »